Księgi wieczyste województwo zachodniopomorskie


Zamiast adresu szukaj po nr działki

Wybierz powiat, w którym chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: województwo zachodniopomorskie

Województwo zachodniopomorskie ma liczne oferty nieruchomości na wynajem czy sprzedaż. Przy zawieraniu tego typu transakcji istotnych jest kilka formalności m.in. zawarcie stosownej umowy. W interesie najemcy czy nabywcy leży też sprawdzenie księgi wieczystej nieruchomości.

Numer księgi wieczystej

Zapoznanie się z księgą wieczystą – zachodniopomorskie czy też inne województwo jest miejscem położenia nieruchomości – jest łatwe, o ile umie się odnaleźć ten dokument. Szukanie księgi wieczystej odbywa się za pomocą jej identyfikatora, unikalnego dla danego dokumentu. Jest to numer księgi wieczystej.

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: województwo zachodniopomorskie

Numer księgi wieczystej niekoniecznie musi być znany potencjalnemu najemcy lub nabywcy nieruchomości. Można jednak bez problemu go zdobyć. Sądy rejonowe zajmują się przechowywaniem i udostępnianiem ksiąg wieczystych – województwo zachodniopomorskie ma kilka takich sądów – i właśnie tam można się udać po numer księgi. Trzeba wypełnić wniosek, podać interes prawny uzasadniający wydanie numeru KW oraz uiścić opłatę. Drugą instytucją publiczną, która udziela takiej informacji, jest Starostwo Powiatowe. Jednak tam również niezbędne jest podanie interesu prawnego.

Nie ma wymogu uzasadniania szukania numeru KW w przypadku korzystania z wyszukiwarki online. Pozwala ona na znalezienie numeru KW po adresie lub numerze działki. Proces jest szybki i łatwy, a pobranie numeru kosztuje tylko 29 zł.

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Przepisy prawa stanowią, że księgi wieczyste są jawne, a także, że w razie sporów nie można zasłaniać się nieznajomością ich wpisów. Znając numer KW, wystarczy albo udać się do sądu rejonowego, wydziału ksiąg wieczystych – zachodniopomorskie ma kilka takich sądów, wybierz właściwy dla lokalizacji nieruchomości – aby poprosić o wgląd do księgi lub jej odpis albo przejrzeć czy pobrać księgi z portalu Ministerstwa Sprawiedliwości. Pobranie wymaga uiszczenia opłaty.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Z księgą wieczystą nieruchomości warto jest zapoznać się przed: