Księgi wieczyste Głogów


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Głogów

Publiczne rejestry zwane księgami wieczystymi prowadzone są przez sądy rejonowe, które są także odpowiedzialne za ich przechowywanie i aktualizowanie ich treści. Stanowi tak ustawa regulująca te oraz inne kwestie związane z księgami wieczystymi – z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

Numer księgi wieczystej

Po założeniu księgi wieczystej dla każdej nowej nieruchomości, nadawany jest jej unikalny numer, dzięki któremu można ją zidentyfikować i odnaleźć. Numer składa się z ciągu 15 znaków, w tym:

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Głogów

Numer księgi wieczystej jest łatwy do ustalenia przez właściciela nieruchomości – może go sprawdzić na akcie notarialnym zakupu nieruchomości. Trochę trudniej mają osoby postronne szukające informacji o nieruchomości i jej stanie prawnym. Jeśli nie mają możliwości zapytania właściciela o numer KW, to zostają im inne opcje:

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Z numerem KW można udać się do Sądu Rejonowego i wystąpić o wydanie odpisu księgi wieczystej, co kosztuje 30 zł. Prościej i szybciej jest jednak wyszukać księgę wieczystą online – na portalu Ministerstwa Sprawiedliwości dostępne są elektroniczne wersje ksiąg. Przeglądanie jest darmowe, pobranie wersji elektronicznej kosztuje 20 zł.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

W księdze wieczystej można m.in. sprawdzić, czy adres i powierzchnia lokalu lub działki zgadza się z podawanym przez właściciela, kto ma prawa do nieruchomości i jakiego rodzaju są to prawa, czy została ustalona służebność na nieruchomości, czy jest wpisane użytkowanie wieczyste lub wpisy na hipotece etc. Warto to zrobić przed transakcją zakupu nieruchomości, przyjęciem nieruchomości w spadku czy wynajmem nieruchomości – w tym przypadku chodzi o potwierdzenie prawnego właściciela nieruchomości, z którym trzeba podpisać umowę o wynajem.