Księgi wieczyste Kłodzko, ul. Cicha


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  SW1K/xxxxxxxx/3 Kłodzko, ul. Cicha 2 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/5 Kłodzko, ul. Cicha 4 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/7 Kłodzko, ul. Cicha 6 brak lokali