Księgi wieczyste Kłodzko, ul. Piękna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  SW1K/xxxxxxxx/5 Kłodzko, ul. Piękna 2 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/3 Kłodzko, ul. Piękna 2D brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/1 Kłodzko, ul. Piękna 3 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/8 Kłodzko, ul. Piękna 4A brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/5 Kłodzko, ul. Piękna 4B brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/1 Kłodzko, ul. Piękna 5 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/4 Kłodzko, ul. Piękna 7 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/6 Kłodzko, ul. Piękna 8 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/3 Kłodzko, ul. Piękna 10 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/5 Kłodzko, ul. Piękna 11 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/0 Kłodzko, ul. Piękna 12 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/3 Kłodzko, ul. Piękna 14 brak lokali