Księgi wieczyste Kłodzko, ul. Świerkowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  SW1K/xxxxxxxx/9 Kłodzko, ul. Świerkowa 1 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/1 Kłodzko, ul. Świerkowa 2 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/3 Kłodzko, ul. Świerkowa 3 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/4 Kłodzko, ul. Świerkowa 4 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/3 Kłodzko, ul. Świerkowa 5 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/7 Kłodzko, ul. Świerkowa 6 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/5 Kłodzko, ul. Świerkowa 7 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/1 Kłodzko, ul. Świerkowa 8 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/0 Kłodzko, ul. Świerkowa 10 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/7 Kłodzko, ul. Świerkowa 12 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/2 Kłodzko, ul. Świerkowa 14 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/8 Kłodzko, ul. Świerkowa 16 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/3 Kłodzko, ul. Świerkowa 18 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/4 Kłodzko, ul. Świerkowa 20 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/3 Kłodzko, ul. Świerkowa 22 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/0 Kłodzko, ul. Świerkowa 24 brak lokali
  SW1K/xxxxxxxx/6 Kłodzko, ul. Świerkowa 26 brak lokali