Księgi wieczyste Legnica


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Legnica

Publiczne rejestry, regulowane ustawą z dnia 6 lipca 1982 roku, zawierające stan prawny nieruchomości, zwane są księgami wieczystymi. Wszystkie nieruchomości, niezależnie o ich lokalizacji, przeznaczenia, rodzaju, powinny mieć własną księgę wieczystą. Ten dokument pozwala uniknąć sporów związanych z tym, kto ma jakie prawa do nieruchomości, gdyż autorytarnie i bezwzględnie rozstrzyga tę kwestię.

Numer księgi wieczystej

Zakładanie ksiąg wieczystych jest w obowiązkach sądów rejonowych. To one nadają dokumentom numer wedle standardu: najpierw oznaczenie sądu rejonowego (cztery znaki, cyfry lub litery), numer właściwy księgi (osiem cyfr) oraz kontrolna cyfra nadawana automatycznie. Numer jest unikatowy i odsyła zawsze tylko do jednej księgi wieczystej. Legnica online nie udostępnia numerów KW jako miasto. Gdzie można zatem znaleźć numer danej księgi, jeśli się go nie zna?

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Legnica

Tradycyjne metody szukania numeru KW, które do niedawna były jedynie dostępnymi, wymagają osobistego pofatygowania się do jednej z dwóch instytucji:

Petent jest zobligowany złożyć odpłatny wniosek wraz z uzasadnieniem interesu prawnego, jeśli chce uzyskać numer KW. Należy mieć na uwadze, że wniosek może zostać odrzucony, a numer nie zostać wydany. Takiego ryzyka nie ma przy szukaniu numeru KW internetowo w dedykowanej wyszukiwarce. Wyszukiwanie po adresie odbywa się:

Poza szukanie na dwa sposoby po adresie jest też możliwość szukania po numerze działki – taki numer można uzyskać np. na portalu rządowym GeoPortal.gov.pl

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Dostęp do treści z księgi wieczystej jest możliwy przez Internet lub analogowo – w sądzie rejonowym. Mając numer KW, każdy obywatel może przejrzeć księgi za darmo. Jednak pobranie dokumentu elektronicznego lub wypisu papierowego z księgi kosztuje:

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

W księdze wieczystej petent znajdzie informacje takie jak: