Księgi wieczyste Lubin


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Lubin

Nieruchomości mają swoje księgi wieczyste – Lubin czy inna miejscowość jest ich miejscem położenia. Przepisy prawa regulują wszelkie kwestie związane z zakładaniem, gromadzenie, przechowywanie i udostępnianiem ksiąg wieczystych, jak również zasady ich funkcjonowania. Według nich każda księga wieczysta musi mieć swój numer.

Numer księgi wieczystej

Numer księgi wieczystej podlega także ścisłym normom, ten identyfikator składa się z czterech znaków będących oznaczeniem Sądu Rejonowego, Wydział Ksiąg Wieczystych (Lubin przykładowo). Kolejne osiem cyfr po pierwszym ukośniku to numer KW według repertorium, zaś ostatnia cyfra po drugim ukośniku to cyfra kontrolna.

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Lubin

Numer księgi wieczystej można zdobyć w Sądzie Rejonowym, Wydział Ksiąg Wieczystych, Lubin lub w Starostwie Powiatowym, Wydział Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W tych organach sprawa nie jest jednak prosta – wymagany jest wniosek, uzasadnienie interesu płatnego oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty. Decyzja zawsze może być odmowna, zależy to bowiem od starosty oraz osoby decyzyjnej w wydziale w sądzie.

Pewniejszą metodą uzyskania numeru KW to wyszukiwarka online. Nie ma potrzeby podawania w niej interesu prawnego, jedyne, co jest wymagane to znajomość numeru działki lub dokładnego adresu nieruchomości. Na podstawie jednego z tych dwóch parametrów odbywa się szukanie numeru KW. Opłata za pobranie go wynosi 29 zł.

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Ponieważ dostęp do treści ksiąg wieczystych musi być zapewniony – ustawa stanowi, że to jawne dokumenty, to znając już numer danej księgi, można ją przejrzeć:

Z kolei pobranie dokumentu jest możliwe:

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Księga wieczysta przydaje się m.in. do: