Księgi wieczyste Świdnica


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Świdnica

Na mocy polskiego prawa, a dokładnie ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku, każda nieruchomość musi mieć założoną księgę wieczystą. Dotyczy to także lokali, mieszkań, domów, działek, gruntów, magazynów, hali, piwnic czy spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania w Świdnicy. Każda nieruchomość w tym mieście ma założoną księgę przez sąd rejonowy, a księga ma unikalny numer.

Numer księgi wieczystej

Numer księgi wieczystej odsyła zawsze tylko do jednego publicznego rejestru. Wszystkie sądy rejonowe w Polsce przy nadawaniu numeru KW kierują się narzuconym formatem, który przewiduje, że pierwsze cztery znaki oznaczają dany sąd rejonowy, kolejne osiem cyfr to numer KW z repozytorium, a ostatnia cyfra jest tzw. kontrolną. Między poszczególnymi składowymi numeru są ukośniki, co łącznie daje ciąg 15 znaków: liter, cyfr i ukośników.

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Świnica

Aby uzyskać wgląd do wpisów księgi wieczystej, wpierw trzeba znać jej numer, bo tylko ten identyfikator umożliwia znalezienie właściwego dokumentu. Numer KW znaleźć można:

Starostwo Powiatowe lub Sąd Rejonowy mogą odmówić wydania numeru KW, jeśli uznają, że interes prawny nie jest zasadny. Takiego ryzyka nie ma w przypadku wyszukania online – każdy, kto uiści opłatę, otrzyma numer KW.

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Księgi wieczyste są zakładane, przechowywane i aktualizowane przez sądy rejonowe, do których także można się udać po papierowy odpis z KW, który kosztuje 30 zł. Wymaga to złożenia wniosku. Prościej i szybciej jest uzyskać internetowo księgi wieczyste. Świdnica online udostępnia księgi wieczyste, podobnie jak inne miejscowości w Polsce – wszystkie elektroniczne księgi są przechowywane internetowe i udostępniane za pośrednictwem portalu Ministerstwa Sprawiedliwości. Przeglądanie online ksiąg jest darmowe, za pobranie na komputer księgi trzeba zapłacić 20 zł.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Księga wieczysta zawiera cztery działy z informacjami takimi jak: stan prawny nieruchomości, właściciele nieruchomości, wpisane służebności, ograniczenia praw rzeczowych, wpisy na hipotece i inne postanowienia czy czynności dotyczące nieruchomości. Odpis księgi wieczystej koniecznie musi być przedłożony przy transakcji sprzedaży nieruchomości przed notariuszem, który sprawdza zgodność danych z księgi wieczystej z umową. Sam kupujący we własnym interesie powinien sprawdzić informacje z KW zanim zdecyduje się podpisać chociażby przedwstępną umowę zakupu nieruchomości. Spadkobiercy majątku także powinni sprawdzić, czy nieruchomości wchodzące w skład masy spadkowej nie mają obciążeń hipotecznych.