Księgi wieczyste Trzebnica


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Trzebnica

Każdego dnia w Trzebnicy dokonywanych jest wiele transakcji na nieruchomościach, np. zawierane są umowy kupna i sprzedaży. Często też zdarza się, że nieruchomości przejmowane są w spadku lub stają się zabezpieczeniem kredytów hipotecznych. W tych transakcjach na nieruchomościach bardzo istotne jest właściwe przygotowanie i sprawdzenie dokładnie, jaki jest stan prawny nieruchomości. Przydatne są w tym tzw. księgi wieczyste, czyli rejestry publiczne z informacjami o statusie prawnym nieruchomości.

Numer księgi wieczystej

Za zakładanie i prowadzenie ksiąg wieczystych odpowiedzialne są sądy rejonowe, które także zajmują się nadawaniem tym dokumentom numerów pozwalających prosto i szybko odnaleźć daną księgę. Numer KW jest ciągiem 15 znaków – cyfr, liter, ukośników, i zawsze odsyła tylko do jednego dokumentu, niezależnie od tego czy jest to:

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Trzebnica

Bez numeru KW nie jest możliwe uzyskanie dostępu do ksiąg. Jak zdobyć ten numer? Oficjalne dokumenty podpisywane przy transakcjach na nieruchomościach, np. umowy, zawsze zawierają ten numer. Znajduje się on też na akcie notarialnym zakupu nieruchomości. Dzięki temu właściciel nieruchomości może sprawdzić szybko i wygodnie numer księgi właśnie na akcie notarialnym czy umowie. Nie tak prosto jednak przedstawia się sytuacja w przypadku osób postronnych, które z jakiejś przyczyny są zainteresowane daną nieruchomością. Nie zawsze właściciele nieruchomości chętnie dzielą się numerem KW. Darmowe wyszukiwarki internetowe nie będą tu pomocne. Numery KW uznawane są za dane poufne i wrażliwe, zatem nikt nie wrzuca ich za darmo do sieci. Można wyszukać numery w specjalnej wyszukiwarce oferujące dwie metody szukania:

To pewny i wygodny sposób – wystarczy zapłacić 29 zł, by pobrać numer KW. Nie trzeba wypełnić żadnych formularzy. Szukanie po adresie jest intuicyjnie i proste, odbywa się poprzez wybranie danego miasta lub województwa, a potem miejscowość dla mniejszych miasteczek, a następnie ulicy, numeru domu i mieszkania. Numer działki niezbędny do drugiego rodzaju wyszukiwania można zdobyć na stronie geoportal.gov.pl.

Inne metody na uzyskanie numeru KW to udanie się jednego z dwóch organów udzielających takich informacji: Sąd Rejonowy, Wydział Ksiąg Wieczystych, Trzebnicalub lokalne Starostwo Powiatowe. W obu instytucjach koniecznie należy złożyć opłacony wniosek z wpisanym interesem prawnym, by móc liczyć na pozytywną decyzję i wydanie numeru KW. Czas oczekiwania na rozwiązanie sprawy to nawet kilka tygodni.

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 o księgach wieczystych i hipotekach zawiera zasadę jawności oraz powszechnej dostępności ksiąg wieczystych. Państwo ją realizuje poprzez udostępnianie ksiąg w Internecie – na portalu Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie za darmo można księgi przejrzeć, a za opłatą 20 zł pobrać odpis elektroniczny, oraz w sądzie rejonowym, skąd za 30 zł można pobrać odpis papierowy księgi.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Odpis papierowy lub wydruk odpisu elektronicznego księgi wieczystej należy przedstawić notariuszowi przy finalizacji umowy kupna nieruchomości, a także analitykowi bankowemu przed podpisaniem umowy o kredyt hipoteczny. Sprawdzenie ksiąg jest też wskazane przed przyjęciem nieruchomości w spadku.