Księgi wieczyste Toruń


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Toruń

Kupno lub wynajem nieruchomości wiąże się załatwianiem pewnych formalności. Niektóre czynności przy kupnie są obowiązkowe – np. opłacenie podatku PCC dla transakcji z rynku wtórnego czy dostarczenie odpisu księgi wieczystej.

Numer księgi wieczystej

Sprawdzenie i dostarczenie odpisu księgi wieczystej – Toruń czy inne miasto jest lokalizacją nieruchomości – wymaga znajomości numeru KW, po którym można odnaleźć dany dokument. Numer KW jest ciągiem cyfr i liczb nadanym tylko jednej księdze wieczystej.

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Toruń

Skąd zdobyć numer KW? Właściciele nieruchomości znają go, inne osoby zainteresowane przejrzeniem KW muszą poszukać numer. Mają do wyboru kilka metod. Mogą udać się do Starostwa Powiatowego, które wydaje numery KW, ale tylko jeśli petent uzasadni interes prawny stojący za wnioskiem o podanie numeru KW. Organem, który gromadzi, przechowuje oraz udostępnia księgi wieczyste, jest Sąd Rejonowy, Wydział Ksiąg Wieczystych – Toruń, jako mniejsze miasto, ma jeden taki sąd. Złożenie wniosku jest płatne, a ponadto także trzeba podać interes prawny.

Łatwiej jest znaleźć numer KW w wyszukiwarce. To narzędzie, w którym wyszukuje się po adresie lub numerze działki numer księgi wieczystej. Toruń ma indeksowane i ułożone alfabetycznie wszystkie ulice, co ułatwia znacząco szukanie numeru KW po adresie. Pobranie numeru kosztuje 29 zł.

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Księgi wieczyste są jawne, a z tym związana jest także zasada, że nie można się zasłaniać nieznajomością wpisów w KW w razie sporów. Każdy może sprawdzić wpisy KW, a także pobrać odpis dokumentu. Pobranie dokumentu oraz wydanie odpisu są płatne, samo przeglądanie wpisów w KW online jest darmowe.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Księga wieczysta to dokument przydatny najbardziej w sytuacji kupna nieruchomości, bo pozwala sprawdzić jej stan prawny, a ponadto wymagane jest dołączenie do dokumentacji i przedłożenie przed notariuszem odpisu z KW. Warto także sprawdzić, kto jest faktycznym właścicielem nieruchomości w KW przed wynajmem lokalu czy mieszkania, aby podpisać umowę z właściwą osobą, prawnie do tego umocowaną.