Księgi wieczyste Bełchatów


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Bełchatów

Stan prawny nieruchomości, w znaczeniu praw, które mają do niej dane osoby, jest zawarty w publicznych rejestrach zwanych księgami wieczystymi. Bełchatów, jak każda inna miejscowość w Polsce, prowadzi księgi wieczyste dla wszystkich zlokalizowanych na jego obszarze nieruchomości – mieszkań, domów, działek, gruntów, spółdzielczych własnościowych praw do mieszkania, gruntów itd. Konkretnie zajmuje się tym sąd rejonowy, desygnowany prawnie do zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych.

Numer księgi wieczystej

Sąd rejonowy jest odpowiedzialny także za nadawanie księgom wieczystym numeru. Ten unikalny identyfikator składa się z ciągu liter oraz cyfr przedzielonych dwoma ukośnikami. Pierwsza część numeru KW jest oznaczaniem danego sądu rejonowego, zatem można na jej podstawie zidentyfikować, gdzie jest położona nieruchomości – w rewirze którego sądu rejonowego.

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Bełchatów

Obecnie można odnaleźć szybko i wygodnie numer KW internetowo. Powstała specjalna wyszukiwarka, która to umożliwia i to za pomocą dwóch metod:

Szukanie numeru KW jest darmowe, ale pobranie odnalezionego numeru kosztuje – 29 zł od numeru, przy pobieraniu większych liczb oferowane są zniżki. Oczywiście dostępna jest także opcja szukania numeru KW bardziej tradycyjna, dla osób, które np. nie mają dostępu do Internetu. Trzeba w tym celu udać się do Sądu Rejonowego, Wydział Ksiąg Wieczystych, Bełchatów lub Starostwa Powiatowego, Wydział Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W tych instytucjach, by uzyskać numer, konieczne jest złożenie stosownego wniosku, uiszczenie opłaty oraz uzasadnienie interesu prawnego stojącego za zainteresowaniem numerem KW danej nieruchomości. Decyzja sądu lub starostwa może być odmowna. Na wydanie numeru czeka się do kilku tygodni. Dlatego pewniejszą, szybszą i wygodniejszą metodą jest szukanie numeru KW online.

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Same księgi wieczyste są dostępne również w Sądzie Rejonowym właściwym dla położenia nieruchomości, ale także internetowo. Pozwala to spełnić wymóg prawny stanowiący, że księgi muszą być jawne. Aby uzyskać wgląd do ksiąg wieczystych lub pobrać odpis księgi z Sądu Rejonowego, należy złożyć wniosek i zapłacić 30 zł brutto. Wersje online ksiąg są oferowane na portalu www Ministerstwa Sprawiedliwości. Przeglądanie wpisów w księgach jest w sieci darmowe. Za pobranie elektronicznego odpisu rejestru trzeba zapłacić 20 zł brutto.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Księgi wieczyste przydają się w przypadku zawierania transakcji na nieruchomościach. Można wtedy potwierdzić ich właściciela, stan prawny, wpisy na hipotece, obciążenia. Drugą najbardziej popularną sytuacją, w której sięga się po wpisy w KW, jest toczące się postępowanie spadkowe.