Księgi wieczyste Łęczyca


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Łęczyca

Księgi wieczyste to gwarantowany sposób na sprawdzenie, kto ma prawa do nieruchomości oraz jakie są to prawa, innymi słowy można sprawdzić właściciela nieruchomości. Pozwala to w znaczącej mierze ograniczyć spory, bo zapisy w księdze wieczystej są uznawane jako autorytarne. Poza danymi o właścicielu nieruchomości księgi zawierają też informacje o ograniczeniu praw rzeczowych, np. hipotece czy służebności.

Numer księgi wieczystej

Za zakładanie, prowadzenie i aktualizowanie ksiąg wieczystych odpowiedzialne są sądy rejonowe i one także nadają księgom numery. Te numery ksiąg to identyfikatory o formacie XYZ1/12345678/1, gdzie:

Format ten jest taki sam dla wszystkich ksiąg wieczystych – Łęczyca czy inna miejscowość jest lokalizacją nieruchomości, oraz niezależnie od tego, jaki jest rodzaj nieruchomości. Księgi wieczyste są bowiem zakładane i dla domów czy mieszkań, i dla lokali usługowych, biur, jak i dla piwnic, hali, garaży.

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Łęczyca

Numer KW jest unikalny, to znaczy odsyła zawsze do innego dokumentu. Ponadto, tylko ten identyfikator umożliwia wyszukanie księgi wieczystej. Nie można wyszukać tego dokumentu tylko po adresie. Na szczęście jednak wystarczy sam adres by szybko odnaleźć numer KW. Taką możliwość daje specjalna wyszukiwarka do numerów ksiąg wieczystych, która działa w Internecie. Szukanie odbywa się tam poprzez podanie właśnie adresu lub numeru działki. Aby wyszukać po adresie podaj:

Szukanie po numerze działki wymaga po prostu wpisania tego identyfikatora we wskazane miejsce na stronie. Skąd pobrać numer działki? Także online, ze strony rządowej geoportal.gov. Ta opcja przyda się, jeśli z jakichś przyczyn szukanie po adresie nie przyniesie jednoznacznych rezultatów. Pobranie numeru KW z wyszukiwarki kosztuje 29 zł. Ponadto można uzyskać numeru KW w sądzie rejonowym lub Starostwie Powiatowym po złożeniu stosownego wniosku i uiszczeniu opłaty.

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Księgi wieczyste w Internecie udostępniono na stronie rządowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Co ciekawe, przeglądanie ich jest darmowe. Za odpis elektroniczny pobierana jest opłata w wysokości 20 zł. Sądy rejonowe wydają także odpisy, w wersji papierowej, za cenę 30 zł petentom, którzy złożą stosowny wniosek.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Wpisy w księdze powinno się sprawdzić przed przyjęciem nieruchomości w spadku czy w darowiźnie, kupnem nieruchomości czy wynajmem, aby potwierdzić, kto jest właścicielem nieruchomości, czy nie ma ograniczeń praw etc.