Księgi wieczyste Zgierz


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Zgierz

Księgi wieczyste to regulowane prawnie dokumenty zawierające informacje o stanie prawnym nieruchomości. Zawarte w nich dane traktowane są autorytarnie, a ze względu na zasadę jawności dla obywateli ksiąg wieczystych, w razie sporów nie ma możliwości powoływania się na nieznajomość zapisów księgi. Dlatego warto znać wpisy KW dla nieruchomości, które potencjalnie chce się nabyć lub ma się otrzymać w spadku.

Numer księgi wieczystej w Zgierzu

Księgi są jawne, ale nie oznacza to, że można je znaleźć np. poprzez Google. Aby uzyskać dostęp do treści księgi wieczystej, trzeba wpierw znać jej numer. Numery ksiąg wieczystych w Zgierzu mają format taki sam, jak numery KW dla nieruchomości w całym kraju. Składają się z ciągu 13 cyfr i liter. Właściciel zna numer KW nieruchomości, bo ma go w akcie notarialnym. Jednak inne osoby postronne dla nieruchomości muszą postarać się o zdobycie numeru na własną rękę.

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Zgierz

Do dyspozycji osób zainteresowanych pozyskaniem numeru księgi danej nieruchomości jest kilka metod do wyboru. Tradycyjne obejmują wizytę w Starostwie Powiatowym lub Sądzie Rejonowym Wydziale Ksiąg Wieczystych, Zgierz. Tam składa się stosowny wniosek, opłaca go, a nade wszystko podaje w nim interes prawny, który uzasadnia zainteresowanie numerem KW. Te instytucje nie wydają bowiem tych numerów bez podstaw i komukolwiek, a jedynie petentom, którzy wykażą interes prawny. Łatwiej jest wyszukać numer księgi wieczystej online, bo nie trzeba zainteresowania daną nieruchomością nikomu uzasadnić. W wyszukiwarce podaje się adres lub numer działki. Pobranie numeru KW kosztuje 29 zł. To jedyna opcja na uzyskanie numeru online, bo takie poufne dane nie są dostępne w darmowych przeglądarkach.

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Numer KW pozwala na zapoznanie się z księgą wieczystą, albo w wersji papierowej albo internetowej. Papierowe są przechowywane i udostępniane do wglądu w Sądzie Rejonowym, Wydział Ksiąg Wieczystych, Zgierz. Online zaś dokumenty są udostępniane za pomocą portalu Ministerstwa Sprawiedliwości. Przeglądanie wpisów jest darmowe w obu przypadkach, ale pobranie czy to wpisu papierowego czy wersji online księgi wymaga uiszczenia opłaty.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

W księdze wieczystej potencjalny nabywca, najemca czy spadkobierca nieruchomości może sprawdzić np. zgodność adresu nieruchomości i jej powierzchni z tym, co przedstawia sprzedawca, stan prawny nieruchomości, w tym wpisy na hipotekę czy ustanowione służebności, faktycznego, prawnego właściciela nieruchomości, fakt uregulowania kwestii spadkowych i inne. Księgi wieczyste podzielone są na cztery działy:

  1. oznaczenie nieruchomości i wpisy praw własnościowych
  2. własności i użytkowanie wieczysty

III. ograniczone prawa rzeczowe

  1. Hipoteki.

Wydruk albo wypis z księgi wieczystej przedstawia się zawsze podczas finalizowania transakcji kupna nieruchomości u notariusza.