Księgi wieczyste Babimost, pl. Kopernika


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  ZG2S/xxxxxxxx/2 Babimost, pl. Kopernika 2 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/0 Babimost, pl. Kopernika 5 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/6 Babimost, pl. Kopernika 9 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/6 Babimost, pl. Kopernika 11 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/6 Babimost, pl. Kopernika 12 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/6 Babimost, pl. Kopernika 14 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/4 Babimost, pl. Kopernika 16 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/2 Babimost, pl. Kopernika 17 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/9 Babimost, pl. Kopernika 18 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/5 Babimost, pl. Kopernika 19 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/9 Babimost, pl. Kopernika 20 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/7 Babimost, pl. Kopernika 21 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/7 Babimost, pl. Kopernika 22 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/6 Babimost, pl. Kopernika 23 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/8 Babimost, pl. Kopernika 24 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/1 Babimost, pl. Kopernika 25 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/9 Babimost, pl. Kopernika 27 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/8 Babimost, pl. Kopernika 28 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/0 Babimost, pl. Kopernika 29 brak lokali