Księgi wieczyste Babimost, ul. Kościelna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  ZG2S/xxxxxxxx/2 Babimost, ul. Kościelna 1 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/5 Babimost, ul. Kościelna 2 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/9 Babimost, ul. Kościelna 3 brak lokali