Księgi wieczyste Babimost, ul. Polna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  ZG2S/xxxxxxxx/6 Babimost, ul. Polna 1 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/6 Babimost, ul. Polna 1A brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/3 Babimost, ul. Polna 1B 1 lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/5 Babimost, ul. Polna 2 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/5 Babimost, ul. Polna 3 10 lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/5 Babimost, ul. Polna 3A brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/6 Babimost, ul. Polna 3B brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/6 Babimost, ul. Polna 3C brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/8 Babimost, ul. Polna 5 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/6 Babimost, ul. Polna 5A brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/5 Babimost, ul. Polna 7 brak lokali
  ZG2S/xxxxxxxx/4 Babimost, ul. Polna 9 brak lokali