Księgi wieczyste Kraków


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:

Jar

Księgi wieczyste: Kraków

Kraków jako ogromne miasto ma liczne nieruchomości – czy to lokale użytkowe na biura lub inne przestrzenie komercyjne, czy mieszkania i domy, czy wreszcie grunty, działki, a także garaże, magazyny, hale. Nabywcy lub najemcy nieruchomości, niezależnie od ich rodzaju i przeznaczenia winni zapoznać się z księgą wieczystą przed podpisaniem umowy.

Numer księgi wieczystej

Numer księgi wieczystej to unikatowy identyfikator dokumentu, składający się z ciągu cyfr i liter, które wskazują m.in. na właściwy sąd rejonowy dla lokalizacji nieruchomości, której dotyczy księga wieczysta. Kraków znakuje księgi tak samo jak reszta kraju – zatem są cztery znaki wskazujące na dany sąd rejonowy, osiem cyfr będących numerem KW według repertorium oraz tzw. cyfra kontrolna.

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Kraków

Numer KW nie zawsze jest udostępniany przez właściciela potencjalnego nabywcy czy najemcy lub innej osobie zainteresowanej przejrzeniem wpisów w KW danej nieruchomości. W tej sytuacji, aby uzyskać numer KW należy udać się do właściwych organów:

Albo można sprawdzić numer KW online:

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Po wyszukaniu numeru KW, aby uzyskać dostęp do samej księgi, trzeba wejść na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie przeglądanie jest darmowe, zaś pobranie płatne lub udać się do sądu rejonowego, aby odpłatnie pobrać wypis z księgi wieczystej.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Księgę wieczystą należy przejrzeć: