Księgi wieczyste Zielonki, ul. Nadrzeczna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KR1P/xxxxxxxx/9 Zielonki, ul. Nadrzeczna 6 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/0 Zielonki, ul. Nadrzeczna 10 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/1 Zielonki, ul. Nadrzeczna 12 brak lokali