Księgi wieczyste Zielonki, ul. Naukowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KR1P/xxxxxxxx/6 Zielonki, ul. Naukowa 1 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/5 Zielonki, ul. Naukowa 3 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/9 Zielonki, ul. Naukowa 7 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/2 Zielonki, ul. Naukowa 9 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/8 Zielonki, ul. Naukowa 11 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/5 Zielonki, ul. Naukowa 13 brak lokali