Księgi wieczyste Zielonki, ul. Noclegowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KR1P/xxxxxxxx/5 Zielonki, ul. Noclegowa 1 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/1 Zielonki, ul. Noclegowa 2 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/4 Zielonki, ul. Noclegowa 3 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/9 Zielonki, ul. Noclegowa 4 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/9 Zielonki, ul. Noclegowa 4A brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/4 Zielonki, ul. Noclegowa 8 brak lokali