Księgi wieczyste Zielonki, ul. Wzorowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KR1P/xxxxxxxx/1 Zielonki, ul. Wzorowa 1 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/0 Zielonki, ul. Wzorowa 2 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/6 Zielonki, ul. Wzorowa 3 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/1 Zielonki, ul. Wzorowa 4 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/2 Zielonki, ul. Wzorowa 5 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/5 Zielonki, ul. Wzorowa 6 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/0 Zielonki, ul. Wzorowa 7 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/5 Zielonki, ul. Wzorowa 10 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/9 Zielonki, ul. Wzorowa 11 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/1 Zielonki, ul. Wzorowa 12 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/9 Zielonki, ul. Wzorowa 13 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/2 Zielonki, ul. Wzorowa 14 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/5 Zielonki, ul. Wzorowa 15 3 lokali
  KR1P/xxxxxxxx/8 Zielonki, ul. Wzorowa 16 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/2 Zielonki, ul. Wzorowa 17 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/5 Zielonki, ul. Wzorowa 18 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/9 Zielonki, ul. Wzorowa 19 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/6 Zielonki, ul. Wzorowa 21 brak lokali
  KR1P/xxxxxxxx/9 Zielonki, ul. Wzorowa 23 brak lokali