Księgi wieczyste Rudnik, ul. Bukowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KR1Y/xxxxxxxx/9 Rudnik, ul. Bukowa 2 brak lokali
  KR1Y/xxxxxxxx/9 Rudnik, ul. Bukowa 3 brak lokali
  KR1Y/xxxxxxxx/9 Rudnik, ul. Bukowa 3A brak lokali
  KR1Y/xxxxxxxx/9 Rudnik, ul. Bukowa 4 brak lokali
  KR1Y/xxxxxxxx/0 Rudnik, ul. Bukowa 7 brak lokali
  KR1Y/xxxxxxxx/3 Rudnik, ul. Bukowa 8 brak lokali
  KR1Y/xxxxxxxx/4 Rudnik, ul. Bukowa 9 brak lokali
  KR1Y/xxxxxxxx/3 Rudnik, ul. Bukowa 10 brak lokali
  KR1Y/xxxxxxxx/2 Rudnik, ul. Bukowa 12 brak lokali
  KR1Y/xxxxxxxx/5 Rudnik, ul. Bukowa 15 brak lokali
  KR1Y/xxxxxxxx/1 Rudnik, ul. Bukowa 18 brak lokali
  KR1Y/xxxxxxxx/5 Rudnik, ul. Bukowa 20 brak lokali
  KR1Y/xxxxxxxx/2 Rudnik, ul. Bukowa 23 brak lokali
  KR1Y/xxxxxxxx/8 Rudnik, ul. Bukowa 26 brak lokali
  KR1Y/xxxxxxxx/2 Rudnik, ul. Bukowa 28 brak lokali
  KR1Y/xxxxxxxx/1 Rudnik, ul. Bukowa 33 brak lokali
  KR1Y/xxxxxxxx/4 Rudnik, ul. Bukowa 34 brak lokali
  KR1Y/xxxxxxxx/8 Rudnik, ul. Bukowa 34A brak lokali
  KR1Y/xxxxxxxx/8 Rudnik, ul. Bukowa 36 brak lokali
  KR1Y/xxxxxxxx/0 Rudnik, ul. Bukowa 38 brak lokali
  KR1Y/xxxxxxxx/2 Rudnik, ul. Bukowa 40 brak lokali
  KR1Y/xxxxxxxx/7 Rudnik, ul. Bukowa 42 brak lokali
  KR1Y/xxxxxxxx/4 Rudnik, ul. Bukowa 46 brak lokali
  KR1Y/xxxxxxxx/3 Rudnik, ul. Bukowa 50 brak lokali
  KR1Y/xxxxxxxx/1 Rudnik, ul. Bukowa 54 brak lokali
  KR1Y/xxxxxxxx/5 Rudnik, ul. Bukowa 66 brak lokali
  KR1Y/xxxxxxxx/3 Rudnik, ul. Bukowa 86 brak lokali
  KR1Y/xxxxxxxx/3 Rudnik, ul. Bukowa 92 brak lokali
  KR1Y/xxxxxxxx/4 Rudnik, ul. Bukowa 100 brak lokali
  KR1Y/xxxxxxxx/6 Rudnik, ul. Bukowa 104 brak lokali
  KR1Y/xxxxxxxx/8 Rudnik, ul. Bukowa 108 brak lokali