Księgi wieczyste Tarnów


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Tarnów

Nieruchomości, bez względu na rodzaj i przeznaczenie, muszą mieć założoną księgę wieczystą, czyli rejestr publiczny stanowiący o jej statusie prawnym. Ten dokument jest niezbędny w transakcjach na nieruchomościach.

Numer księgi wieczystej

Celem ułatwienia identyfikacji i odnalezienia danej księgi wieczystej, nadaje się im identyfikatory. Numery KW składają się z 13 liter oraz cyfr rozdzielonych dwoma ukośnikami. Pierwsze cztery znaki są oznaczeniem sąd rejonowego, na którego rewirze znajduje się nieruchomość, osiem cyfr po ukośniku to numer z repertorium, zaś po kolejnym ukośniku znajduje się tzw. cyfra kontrolna.

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Tarnów

W przypadku nieposiadania numeru KW można zdobyć go online, w sądzie lub w urzędzie, a konkretnie:

W sądzie rejonowym oraz w starostwie należy złożyć stosowny wniosek wraz z uzasadnieniem interesu prawnego – bez tego decyzja będzie odmowna. Interes prawny to przykładowo toczące się postępowanie spadkowe albo rozpoczęta procedura kupna nieruchomości. Wnioski są płatne. Wyszukiwarka online nie wymaga podawania interesu prawnego, a za pobranie numeru należy zapłacić 29 zł. Szukanie odbywa się po adresie lub numerze działki.

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Księgi wieczyste są dostępne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie przeglądanie jest darmowe, a za pobranie na urządzenie wersji elektronicznej KW trzeba zapłacić, oraz w Sądzie Rejonowym, Wydział Ksiąg Wieczystych, Tarnów, skąd można za opłatą pobrać odpis papierowy księgi.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Przed zakupem nieruchomości warto przejrzeć wpisy w księdze, aby sprawdzić hipotekę, ewentualnie obciążenia etc. przed wynajmem zaś wskazane jest potwierdzenie, kto jest właściwym właścicielem nieruchomości. Często także księgi przydają się w toku postępowania spadkowego.