Księgi wieczyste Łosice, ul. Rzeczna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  SI2S/xxxxxxxx/5 Łosice, ul. Rzeczna 2 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/9 Łosice, ul. Rzeczna 6 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/1 Łosice, ul. Rzeczna 9 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/4 Łosice, ul. Rzeczna 11 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/3 Łosice, ul. Rzeczna 16 brak lokali
  SI2S/xxxxxxxx/2 Łosice, ul. Rzeczna 22 brak lokali