Księgi wieczyste Staroźreby, ul. Korczaka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  PL1P/xxxxxxxx/4 Staroźreby, ul. Korczaka 2 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/6 Staroźreby, ul. Korczaka 3 brak lokali