Księgi wieczyste Staroźreby, ul. Modrzewiowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  PL1P/xxxxxxxx/8 Staroźreby, ul. Modrzewiowa 1 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/3 Staroźreby, ul. Modrzewiowa 5 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/9 Staroźreby, ul. Modrzewiowa 7 brak lokali