Księgi wieczyste Staroźreby, ul. Parkowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  PL1P/xxxxxxxx/9 Staroźreby, ul. Parkowa 1 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/7 Staroźreby, ul. Parkowa 2 3 lokali
  PL1P/xxxxxxxx/2 Staroźreby, ul. Parkowa 2A brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/4 Staroźreby, ul. Parkowa 3 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/3 Staroźreby, ul. Parkowa 4 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/6 Staroźreby, ul. Parkowa 5 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/0 Staroźreby, ul. Parkowa 6 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/5 Staroźreby, ul. Parkowa 7 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/2 Staroźreby, ul. Parkowa 9 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/0 Staroźreby, ul. Parkowa 14 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/8 Staroźreby, ul. Parkowa 17 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/5 Staroźreby, ul. Parkowa 18 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/5 Staroźreby, ul. Parkowa 21 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/0 Staroźreby, ul. Parkowa 22 1 lokali
  PL1P/xxxxxxxx/7 Staroźreby, ul. Parkowa 25 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/0 Staroźreby, ul. Parkowa 25A brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/7 Staroźreby, ul. Parkowa 28 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/2 Staroźreby, ul. Parkowa 29 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/2 Staroźreby, ul. Parkowa 29A brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/1 Staroźreby, ul. Parkowa 31 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/1 Staroźreby, ul. Parkowa 32 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/1 Staroźreby, ul. Parkowa 33 brak lokali