Księgi wieczyste Staroźreby, ul. Piękna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  PL1P/xxxxxxxx/6 Staroźreby, ul. Piękna 1 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/6 Staroźreby, ul. Piękna 2 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/6 Staroźreby, ul. Piękna 3 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/3 Staroźreby, ul. Piękna 5 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/6 Staroźreby, ul. Piękna 6 brak lokali