Księgi wieczyste Staroźreby, ul. Sienkiewicza


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  PL1P/xxxxxxxx/4 Staroźreby, ul. Sienkiewicza 1 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/9 Staroźreby, ul. Sienkiewicza 4 brak lokali
  PL1P/xxxxxxxx/0 Staroźreby, ul. Sienkiewicza 9 brak lokali