Księgi wieczyste Stara Wieś, ul. Bracka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WA1P/xxxxxxxx/0 Stara Wieś, ul. Bracka 5 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/2 Stara Wieś, ul. Bracka 7 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/8 Stara Wieś, ul. Bracka 9 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/0 Stara Wieś, ul. Bracka 11 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/4 Stara Wieś, ul. Bracka 15 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/6 Stara Wieś, ul. Bracka 24 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/1 Stara Wieś, ul. Bracka 31 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/1 Stara Wieś, ul. Bracka 37 brak lokali