Księgi wieczyste Stara Wieś, ul. Kameliowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WA1P/xxxxxxxx/6 Stara Wieś, ul. Kameliowa 8 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/2 Stara Wieś, ul. Kameliowa 14 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/6 Stara Wieś, ul. Kameliowa 16 brak lokali