Księgi wieczyste Stara Wieś, ul. Olchowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WA1P/xxxxxxxx/3 Stara Wieś, ul. Olchowa 7 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/8 Stara Wieś, ul. Olchowa 16A brak lokali