Księgi wieczyste Stara Wieś, ul. Poziomkowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WA1P/xxxxxxxx/2 Stara Wieś, ul. Poziomkowa 3 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/4 Stara Wieś, ul. Poziomkowa 4 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/2 Stara Wieś, ul. Poziomkowa 5 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/4 Stara Wieś, ul. Poziomkowa 5A brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/2 Stara Wieś, ul. Poziomkowa 5B brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/9 Stara Wieś, ul. Poziomkowa 5G brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/4 Stara Wieś, ul. Poziomkowa 8 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/3 Stara Wieś, ul. Poziomkowa 17 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/7 Stara Wieś, ul. Poziomkowa 18 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/0 Stara Wieś, ul. Poziomkowa 26 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/3 Stara Wieś, ul. Poziomkowa 28 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/0 Stara Wieś, ul. Poziomkowa 32 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/7 Stara Wieś, ul. Poziomkowa 34 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/8 Stara Wieś, ul. Poziomkowa 36B brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/2 Stara Wieś, ul. Poziomkowa 40 brak lokali