Księgi wieczyste Stara Wieś, ul. Puszczyka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WA1P/xxxxxxxx/4 Stara Wieś, ul. Puszczyka 1 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/4 Stara Wieś, ul. Puszczyka 3 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/4 Stara Wieś, ul. Puszczyka 5 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/4 Stara Wieś, ul. Puszczyka 7 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/4 Stara Wieś, ul. Puszczyka 9 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/4 Stara Wieś, ul. Puszczyka 11 brak lokali