Księgi wieczyste Stara Wieś, ul. Tarniny


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WA1P/xxxxxxxx/9 Stara Wieś, ul. Tarniny 19 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/2 Stara Wieś, ul. Tarniny 23 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/1 Stara Wieś, ul. Tarniny 24 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/3 Stara Wieś, ul. Tarniny 25 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/0 Stara Wieś, ul. Tarniny 36 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/3 Stara Wieś, ul. Tarniny 41 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/0 Stara Wieś, ul. Tarniny 42 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/9 Stara Wieś, ul. Tarniny 44 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/1 Stara Wieś, ul. Tarniny 50 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/9 Stara Wieś, ul. Tarniny 51 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/7 Stara Wieś, ul. Tarniny 53 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/3 Stara Wieś, ul. Tarniny 55 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/9 Stara Wieś, ul. Tarniny 57 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/5 Stara Wieś, ul. Tarniny 58 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/3 Stara Wieś, ul. Tarniny 60 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/7 Stara Wieś, ul. Tarniny 61 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/9 Stara Wieś, ul. Tarniny 64 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/2 Stara Wieś, ul. Tarniny 69 brak lokali