Księgi wieczyste Stara Wieś, ul. Tymiankowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WA1P/xxxxxxxx/9 Stara Wieś, ul. Tymiankowa 2 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/4 Stara Wieś, ul. Tymiankowa 5 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/7 Stara Wieś, ul. Tymiankowa 7 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/4 Stara Wieś, ul. Tymiankowa 9 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/6 Stara Wieś, ul. Tymiankowa 10 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/0 Stara Wieś, ul. Tymiankowa 12 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/5 Stara Wieś, ul. Tymiankowa 14 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/8 Stara Wieś, ul. Tymiankowa 15 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/1 Stara Wieś, ul. Tymiankowa 17 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/5 Stara Wieś, ul. Tymiankowa 25 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/0 Stara Wieś, ul. Tymiankowa 33 brak lokali