Księgi wieczyste Piastów, ul. Struga


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WA1P/xxxxxxxx/2 Piastów, ul. Struga 2 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/4 Piastów, ul. Struga 4 brak lokali
  WA1P/xxxxxxxx/3 Piastów, ul. Struga 5 3 lokali
  WA1P/xxxxxxxx/0 Piastów, ul. Struga 7 brak lokali