Księgi wieczyste Pruszków


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Pruszków

Publiczny rejestr zawierający szczegółowe informacje o statusie prawnym nieruchomości, jej właścicielach, hipotekach, służebnościach czy innych ograniczeniach praw rzeczowych, to tzw. księga wieczysta. Sądy rejonowe w całym kraju są odpowiedzialne za zakładanie, przechowywanie, prowadzenie oraz aktualizowanie ksiąg wieczystych. Pruszkówtakże ma sąd, który zajmuje się lokalnymi księgami wieczystymi dla wszystkich rodzajów nieruchomości, od mieszkań, domów przez lokal usługowe, biura po grunty i działki.

Numer księgi wieczystej

Księgi wieczyste mają nadawane unikalne numery, które pozwalają znaleźć księgę danej nieruchomości, a także wskazują na sąd rejonowy, który księgę założył. W tym numerze KW pierwsze cztery znaki wskazują na właśnie sąd rejonowy, który księgę prowadzi. Po nim następuje ukośnik, a następnie właściwy numer księgi, jako kolejny z repozytorium. Na końcu numeru KW jest jeszcze jeden ukośnik oraz cyfra pełniąca funkcję kontrolną, nadawana losowo. Łącznie numer KW ma 15 znaków. Jeden numer KW zawsze odsyła do tylko jednego dokumentu.

Wyszukiwanie numeruksięgi wieczystej: Pruszków

Numer KW zawsze jest podawany np. w akcie notarialnym zakupu nieruchomości. Tam mogą bez trudu sprawdzić go właściciele nieruchomości. W niektórych sytuacjach jednak osoby niebędące właścicielami chcą uzyskać wgląd do ksiąg wieczystych. Jeśli nie mogą uzyskać numeru KW od właściciela nieruchomości, mogą skorzystać z innych opcji na wyszukanie go. Instytucją udzielającą informacji o numerach KW jest Sąd Rejonowy, Wydział Ksiąg Wieczystych w Pruszkowie, po tym jak petent złoży wniosek, w którym wskaże m.in. interes prawny, oraz uiści opłatę. Podobnie przebiega proces wnioskowania o numer KW w Starostwie Powiatowym. W obu tych instytucjach czeka się od kilku dni do kilku tygodni na decyzję o wydaniu numeru KW.

Szybszym i prostszym sposobem jest skorzystanie z internetowej wyszukiwarki numerów KW. Działa ona na zasadzie szukania po numerze działki lub po adresie. Pobranie numeru kosztuje 29 zł. W przypadku szukania większej liczby numerów ksiąg oferowane są zniżki. Nie ma potrzeby podawania uzasadnienia szukania numerów KW – po wniesieniu opłaty każdy może wyszukać i pobrać numer księgi dla dowolnej nieruchomości.

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Poznanie numeru księgi wieczystej otwiera możliwości uzyskania dostępu do treści z dokumentu. Można to zrobić:

Pobranie odpisu papierowego księgi kosztuje 30 zł, zaś elektronicznego – 20 zł.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Księga wieczysta wymagana jest przy przeprowadzaniu procesów kupna-sprzedaży nieruchomości czy wnioskowania o kredyt hipoteczny zabezpieczony daną nieruchomością. Ponadto warto sprawdzić wpisy w księdze przed przyjęciem spadku.