Księgi wieczyste Radom


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Radom

Podczas procesu zakupu czy sprzedaży nieruchomości, a także w toku postępowania spadkowego, może pojawić się konieczność sprawdzenia księgi wieczystej nieruchomości – czy to domu, mieszkania, lokalu usługowego, garażu, hali. Każda nieruchomość w kraju ma założoną własną księgę wieczystą – radomskie także.

Numer księgi wieczystej

Księgi wieczyste to dokumenty bezwzględnie rozstrzygające, jaki jest stan prawny nieruchomości, ale też zawierające szereg szczegółowych danych o nieruchomości, np. wpisy o hipotece, nazwiska właścicieli. Księga ma swój numer, który jest unikatowy i nadawany wedle tego samego wzoru, czyli:

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej, Radom: online lub osobiście

Numer księgi wieczystej jest traktowany jako informacja poufna i zazwyczaj znana tylko właścicielom nieruchomości. Nie znajdzie się takiego numeru za darmo w wyszukiwarce. Jest jednak możliwość zdobycia numeru księgi wieczystej – Radom: online lub osobiście. Osobiście można uzyskać numer KW w Sądzie Rejonowym, Wydział Ksiąg Wieczystych lub w Starostwie Powiatowym. Trzeba jednak mieć na uwadze, że składane wnioski w tych instytucjach muszą być opłacone oraz zawierać wskazanie interesu prawnego, to znaczy np. uzasadnienie chęci zdobycia numeru księgi toczącym się postępowaniem spadkowym. W przypadku braku podania interesu prawnego, starosta lub sędzia mogą odmówić wydania numeru księgi.

Takiego ryzyka nie ma przy szukaniu internetowo księgi wieczystej. Wyszukiwarka online zapewnia dwie możliwości odnalezienia numeru księgi wieczystej:

Wyszukiwarka jest darmowa, ale za pobranie znalezionego numeru KW trzeba zapłacić 29 zł.

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Numer KW pozwala na przejrzenie papierowych lub elektronicznych ksiąg wieczystych. Radom ma jeden sąd rejonowy, w którym KW są udostępniane każdemu, kto ma numer. Pobranie wypisu z dokumentu jest płatne. Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości są wersje online ksiąg, a przeglądanie ich jest darmowe. W celu pobrania na urządzenie wersji online dokumentu, trzeba także uiścić opłatę.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Konieczność przedstawienia wypisu z księgi wieczystej lub jej wydruku występuje najczęściej w momencie sprzedaży i zakupu nieruchomości. Przedstawia się ten dokument notariuszowi oraz kupującemu. Inną częstą sytuacją wymagającą sprawdzenia zapisów w księdze jest postępowanie spadkowe, jeśli spadkobierca nie zna sytuacji prawnej majątku, który ma przejąć.