Księgi wieczyste Skaryszew, ul. Witosa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  RA1R/xxxxxxxx/1 Skaryszew, ul. Witosa 7 brak lokali
  RA1R/xxxxxxxx/0 Skaryszew, ul. Witosa 8 brak lokali
  RA1R/xxxxxxxx/5 Skaryszew, ul. Witosa 9 brak lokali
  RA1R/xxxxxxxx/4 Skaryszew, ul. Witosa 10 brak lokali
  RA1R/xxxxxxxx/1 Skaryszew, ul. Witosa 10A brak lokali
  RA1R/xxxxxxxx/3 Skaryszew, ul. Witosa 11 brak lokali
  RA1R/xxxxxxxx/2 Skaryszew, ul. Witosa 14 brak lokali
  RA1R/xxxxxxxx/1 Skaryszew, ul. Witosa 15 brak lokali
  RA1R/xxxxxxxx/1 Skaryszew, ul. Witosa 16 brak lokali
  RA1R/xxxxxxxx/7 Skaryszew, ul. Witosa 18 brak lokali