Księgi wieczyste Sochaczew, ul. Złota


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  PL1O/xxxxxxxx/5 Sochaczew, ul. Złota 2 brak lokali
  PL1O/xxxxxxxx/4 Sochaczew, ul. Złota 3 brak lokali
  PL1O/xxxxxxxx/2 Sochaczew, ul. Złota 4 brak lokali
  PL1O/xxxxxxxx/9 Sochaczew, ul. Złota 7 brak lokali
  PL1O/xxxxxxxx/1 Sochaczew, ul. Złota 8 brak lokali
  PL1O/xxxxxxxx/1 Sochaczew, ul. Złota 9 brak lokali
  PL1O/xxxxxxxx/5 Sochaczew, ul. Złota 10 brak lokali
  PL1O/xxxxxxxx/5 Sochaczew, ul. Złota 11 brak lokali
  PL1O/xxxxxxxx/3 Sochaczew, ul. Złota 13 brak lokali