Księgi wieczyste Warszawa, ul. Kłosia


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WA1M/xxxxxxxx/6 Warszawa, ul. Kłosia 1/3 brak lokali
  WA1M/xxxxxxxx/7 Warszawa, ul. Kłosia 2 brak lokali
  WA1M/xxxxxxxx/3 Warszawa, ul. Kłosia 4 5 lokali
  WA5M/xxxxxxxx/7 Warszawa, ul. Kłosia 6 10 lokali
  WA1M/xxxxxxxx/4 Warszawa, ul. Kłosia 7 brak lokali
  WA1M/xxxxxxxx/0 Warszawa, ul. Kłosia 7A brak lokali
  WA1M/xxxxxxxx/8 Warszawa, ul. Kłosia 8 70 lokali
  WA1M/xxxxxxxx/6 Warszawa, ul. Kłosia 8/10 brak lokali
  WA1M/xxxxxxxx/8 Warszawa, ul. Kłosia 10 35 lokali
  WA1M/xxxxxxxx/8 Warszawa, ul. Kłosia 10A 31 lokali
  WA1M/xxxxxxxx/8 Warszawa, ul. Kłosia 12 brak lokali
  WA1M/xxxxxxxx/4 Warszawa, ul. Kłosia 14 7 lokali
  WA1M/xxxxxxxx/7 Warszawa, ul. Kłosia 16 brak lokali
  WA1M/xxxxxxxx/3 Warszawa, ul. Kłosia 17 6 lokali
  WA1M/xxxxxxxx/5 Warszawa, ul. Kłosia 23 13 lokali