Księgi wieczyste Łomianki


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Łomianki

Stan prawny nieruchomości oraz szczegółowe informacje na jej temat ujęte są w księdze wieczystej. Łomianki także prowadzą takie rejestry– właściwy dla tej miejscowości sąd rejonowy zajmuje się zakładaniem i aktualizowaniem ksiąg wieczystych, a także nadawaniem im numerów. Dzięki temu można łatwo sprawdzić, kto ma prawa do danej nieruchomości.

Numer księgi wieczystej

Numer księgi wieczystej pozwala na zidentyfikowanie właściwego dokumentu. To identyfikator odsyłający zawsze tylko do jednego dokumentu i mający stały format w całym kraju. Na początku numeru KW stoi oznaczenie sądu rejonowego – cztery znaki, potem jest ukośnik, a następnie ośmiocyfrowy numer właściwy księgi. Po kolejnym ukośniku wstawiana jest cyfra kontrolna, która zamyka ten ciąg 15 znaków. Co ważne, numer KW jest jedynym identyfikatorem pozwalającym na wyszukanie księgi wieczystej – nie można tego zrobić, podając np. sam adres nieruchomości.

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Łomianki

Gdzie można znaleźć numer KW, aby móc uzyskać wgląd do wpisów księgi? Najprostsza odpowiedź to sprawdzić go w akcie notarialnym nabycia praw do nieruchomości, jednak nie zawsze jest to dostępny sposób. Jak ustalić jednak numer KW, jeśli nie jest się w posiadaniu takiego dokumentu, a właściciel nieruchomości nie chce udostępnić numer KW? Do wyboru są opcje:

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Księgi wieczyste można przejrzeć za darmo w Internecie: na portalu Ministerstwa Sprawiedliwości. Pobranie odpisu elektronicznego z tej strony jest możliwe po opłaceniu 20 zł brutto. Księgi są też dostępne w sądzie rejonowym – za 30 zł brutto, po złożeniu stosownego wniosku można pobrać odpis papierowy tego dokumentu.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Odpis księgi wieczystej ma zastosowanie przy finalizowaniu transakcji na nieruchomości, np. podpisywaniu ostatecznej umowy kupna, a także przy wpisywaniu jej jako zastawu w kredycie hipotecznym. Na własny użytek warto sprawdzać wpisy w księdze przed przejęciem nieruchomości w spadku czy jej wynajmem.