Księgi wieczyste Ząbki, ul. Żwirki


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WA1W/xxxxxxxx/3 Ząbki, ul. Żwirki 1 brak lokali
  WA1W/xxxxxxxx/4 Ząbki, ul. Żwirki 2 brak lokali
  WA1W/xxxxxxxx/4 Ząbki, ul. Żwirki 2A brak lokali
  WA1W/xxxxxxxx/6 Ząbki, ul. Żwirki 4 2 lokali
  WA1W/xxxxxxxx/7 Ząbki, ul. Żwirki 6 brak lokali
  WA1W/xxxxxxxx/2 Ząbki, ul. Żwirki 7 brak lokali
  WA1W/xxxxxxxx/8 Ząbki, ul. Żwirki 8 brak lokali
  WA1W/xxxxxxxx/2 Ząbki, ul. Żwirki 9 brak lokali
  WA1W/xxxxxxxx/4 Ząbki, ul. Żwirki 12 brak lokali
  WA1W/xxxxxxxx/9 Ząbki, ul. Żwirki 13A brak lokali
  WA1W/xxxxxxxx/2 Ząbki, ul. Żwirki 14 brak lokali
  WA1W/xxxxxxxx/5 Ząbki, ul. Żwirki 16 brak lokali
  WA1W/xxxxxxxx/9 Ząbki, ul. Żwirki 18 brak lokali
  WA1W/xxxxxxxx/2 Ząbki, ul. Żwirki 18A brak lokali
  WA1W/xxxxxxxx/3 Ząbki, ul. Żwirki 21 brak lokali
  WA1W/xxxxxxxx/5 Ząbki, ul. Żwirki 22 brak lokali
  WA1W/xxxxxxxx/9 Ząbki, ul. Żwirki 24 brak lokali
  WA1W/xxxxxxxx/9 Ząbki, ul. Żwirki 26 brak lokali
  WA1W/xxxxxxxx/8 Ząbki, ul. Żwirki 26A brak lokali
  WA1W/xxxxxxxx/9 Ząbki, ul. Żwirki 27 brak lokali
  WA1W/xxxxxxxx/6 Ząbki, ul. Żwirki 29 brak lokali
  WA1W/xxxxxxxx/4 Ząbki, ul. Żwirki 30 brak lokali
  WA1W/xxxxxxxx/7 Ząbki, ul. Żwirki 31 brak lokali
  WA1W/xxxxxxxx/6 Ząbki, ul. Żwirki 34 brak lokali