Księgi wieczyste Wolany


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  PL2M/xxxxxxxx/8 Wolany, Wolany 1 brak lokali
  PL2M/xxxxxxxx/1 Wolany, Wolany 3 brak lokali
  PL2M/xxxxxxxx/1 Wolany, Wolany 4 brak lokali
  PL2M/xxxxxxxx/3 Wolany, Wolany 5 brak lokali
  PL2M/xxxxxxxx/4 Wolany, Wolany 6 brak lokali
  PL2M/xxxxxxxx/4 Wolany, Wolany 7 brak lokali