Księgi wieczyste Karłowice Małe


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  OP1N/xxxxxxxx/3 Karłowice Małe, Karłowice Małe 1 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/1 Karłowice Małe, Karłowice Małe 2 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/2 Karłowice Małe, Karłowice Małe 3 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/7 Karłowice Małe, Karłowice Małe 4 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/0 Karłowice Małe, Karłowice Małe 5 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/3 Karłowice Małe, Karłowice Małe 6 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/9 Karłowice Małe, Karłowice Małe 7 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/6 Karłowice Małe, Karłowice Małe 8 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/2 Karłowice Małe, Karłowice Małe 9 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/4 Karłowice Małe, Karłowice Małe 10 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/4 Karłowice Małe, Karłowice Małe 11 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/3 Karłowice Małe, Karłowice Małe 13 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/6 Karłowice Małe, Karłowice Małe 14 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/2 Karłowice Małe, Karłowice Małe 15 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/7 Karłowice Małe, Karłowice Małe 16 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/5 Karłowice Małe, Karłowice Małe 17 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/1 Karłowice Małe, Karłowice Małe 18 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/9 Karłowice Małe, Karłowice Małe 19 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/5 Karłowice Małe, Karłowice Małe 20 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/9 Karłowice Małe, Karłowice Małe 21 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/5 Karłowice Małe, Karłowice Małe 22 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/0 Karłowice Małe, Karłowice Małe 24 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/6 Karłowice Małe, Karłowice Małe 24A brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/6 Karłowice Małe, Karłowice Małe 25 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/1 Karłowice Małe, Karłowice Małe 26 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/8 Karłowice Małe, Karłowice Małe 27 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/4 Karłowice Małe, Karłowice Małe 28 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/0 Karłowice Małe, Karłowice Małe 29 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/7 Karłowice Małe, Karłowice Małe 30 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/2 Karłowice Małe, Karłowice Małe 31 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/5 Karłowice Małe, Karłowice Małe 34 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/6 Karłowice Małe, Karłowice Małe 35 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/7 Karłowice Małe, Karłowice Małe 36 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/5 Karłowice Małe, Karłowice Małe 37 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/7 Karłowice Małe, Karłowice Małe 38 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/2 Karłowice Małe, Karłowice Małe 40 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/8 Karłowice Małe, Karłowice Małe 42 brak lokali