Księgi wieczyste Kłodobok


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  OP1N/xxxxxxxx/4 Kłodobok, Kłodobok 1 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/0 Kłodobok, Kłodobok 2 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/9 Kłodobok, Kłodobok 3 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/3 Kłodobok, Kłodobok 5 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/3 Kłodobok, Kłodobok 6 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/8 Kłodobok, Kłodobok 7 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/4 Kłodobok, Kłodobok 8 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/4 Kłodobok, Kłodobok 9 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/1 Kłodobok, Kłodobok 10 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/4 Kłodobok, Kłodobok 11 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/4 Kłodobok, Kłodobok 11A brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/8 Kłodobok, Kłodobok 12 4 lokali
  OP1N/xxxxxxxx/4 Kłodobok, Kłodobok 13 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/4 Kłodobok, Kłodobok 14 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/1 Kłodobok, Kłodobok 15 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/0 Kłodobok, Kłodobok 16 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/9 Kłodobok, Kłodobok 17 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/2 Kłodobok, Kłodobok 18 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/3 Kłodobok, Kłodobok 19 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/4 Kłodobok, Kłodobok 20 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/1 Kłodobok, Kłodobok 21 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/8 Kłodobok, Kłodobok 21A brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/3 Kłodobok, Kłodobok 22 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/9 Kłodobok, Kłodobok 23 4 lokali
  OP1N/xxxxxxxx/2 Kłodobok, Kłodobok 23A brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/8 Kłodobok, Kłodobok 24 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/8 Kłodobok, Kłodobok 25 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/8 Kłodobok, Kłodobok 26 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/8 Kłodobok, Kłodobok 27 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/2 Kłodobok, Kłodobok 28 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/4 Kłodobok, Kłodobok 29 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/7 Kłodobok, Kłodobok 30 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/5 Kłodobok, Kłodobok 31 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/3 Kłodobok, Kłodobok 32 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/2 Kłodobok, Kłodobok 33 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/9 Kłodobok, Kłodobok 34 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/6 Kłodobok, Kłodobok 35 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/0 Kłodobok, Kłodobok 36 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/5 Kłodobok, Kłodobok 37 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/0 Kłodobok, Kłodobok 37A brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/8 Kłodobok, Kłodobok 38 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/1 Kłodobok, Kłodobok 39 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/4 Kłodobok, Kłodobok 40 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/7 Kłodobok, Kłodobok 40A brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/0 Kłodobok, Kłodobok 41 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/7 Kłodobok, Kłodobok 42 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/6 Kłodobok, Kłodobok 42A brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/5 Kłodobok, Kłodobok 43 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/4 Kłodobok, Kłodobok 44 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/9 Kłodobok, Kłodobok 45 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/0 Kłodobok, Kłodobok 46 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/8 Kłodobok, Kłodobok 47 2 lokali
  OP1N/xxxxxxxx/8 Kłodobok, Kłodobok 48 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/5 Kłodobok, Kłodobok 49 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/3 Kłodobok, Kłodobok 50 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/9 Kłodobok, Kłodobok 51 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/7 Kłodobok, Kłodobok 53 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/7 Kłodobok, Kłodobok 53A brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/7 Kłodobok, Kłodobok 54 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/4 Kłodobok, Kłodobok 54A brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/3 Kłodobok, Kłodobok 55 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/4 Kłodobok, Kłodobok 57 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/9 Kłodobok, Kłodobok 58 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/9 Kłodobok, Kłodobok 59 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/9 Kłodobok, Kłodobok 59A brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/3 Kłodobok, Kłodobok 60 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/6 Kłodobok, Kłodobok 61 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/8 Kłodobok, Kłodobok 62 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/7 Kłodobok, Kłodobok 63 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/9 Kłodobok, Kłodobok 64 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/8 Kłodobok, Kłodobok 65 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/5 Kłodobok, Kłodobok 66 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/9 Kłodobok, Kłodobok 67 2 lokali
  OP1N/xxxxxxxx/7 Kłodobok, Kłodobok 68 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/2 Kłodobok, Kłodobok 69 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/8 Kłodobok, Kłodobok 70 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/1 Kłodobok, Kłodobok 71 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/4 Kłodobok, Kłodobok 73 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/7 Kłodobok, Kłodobok 74 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/0 Kłodobok, Kłodobok 75 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/7 Kłodobok, Kłodobok 76 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/9 Kłodobok, Kłodobok 77 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/7 Kłodobok, Kłodobok 78 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/5 Kłodobok, Kłodobok 79 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/6 Kłodobok, Kłodobok 80 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/6 Kłodobok, Kłodobok 81 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/9 Kłodobok, Kłodobok 81A brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/8 Kłodobok, Kłodobok 82 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/8 Kłodobok, Kłodobok 83 2 lokali
  OP1N/xxxxxxxx/8 Kłodobok, Kłodobok 84 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/7 Kłodobok, Kłodobok 85 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/4 Kłodobok, Kłodobok 86 brak lokali
  OP1N/xxxxxxxx/5 Kłodobok, Kłodobok 87 4 lokali