Księgi wieczyste Głogówek, ul. Polna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  OP1P/xxxxxxxx/1 Głogówek, ul. Polna 2 brak lokali
  OP1P/xxxxxxxx/2 Głogówek, ul. Polna 3 brak lokali
  OP1P/xxxxxxxx/6 Głogówek, ul. Polna 5 brak lokali
  OP1P/xxxxxxxx/9 Głogówek, ul. Polna 7 brak lokali
  OP1P/xxxxxxxx/7 Głogówek, ul. Polna 8 brak lokali
  OP1P/xxxxxxxx/1 Głogówek, ul. Polna 9 brak lokali
  OP1P/xxxxxxxx/1 Głogówek, ul. Polna 11 brak lokali
  OP1P/xxxxxxxx/0 Głogówek, ul. Polna 12 brak lokali
  OP1P/xxxxxxxx/7 Głogówek, ul. Polna 16 brak lokali
  OP1P/xxxxxxxx/7 Głogówek, ul. Polna 18 brak lokali
  OP1P/xxxxxxxx/8 Głogówek, ul. Polna 22 brak lokali
  OP1P/xxxxxxxx/5 Głogówek, ul. Polna 24 brak lokali
  OP1P/xxxxxxxx/0 Głogówek, ul. Polna 26 brak lokali
  OP1P/xxxxxxxx/3 Głogówek, ul. Polna 28 brak lokali
  OP1P/xxxxxxxx/3 Głogówek, ul. Polna 30 brak lokali
  OP1P/xxxxxxxx/7 Głogówek, ul. Polna 32 brak lokali