Księgi wieczyste Rogi, ul. Długa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KS1K/xxxxxxxx/5 Rogi, ul. Długa 3 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/3 Rogi, ul. Długa 7 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/2 Rogi, ul. Długa 9 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/8 Rogi, ul. Długa 12 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/7 Rogi, ul. Długa 13 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/8 Rogi, ul. Długa 14 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/5 Rogi, ul. Długa 16 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/3 Rogi, ul. Długa 17 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/7 Rogi, ul. Długa 24 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/2 Rogi, ul. Długa 25 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/5 Rogi, ul. Długa 26 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/9 Rogi, ul. Długa 27 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/8 Rogi, ul. Długa 29 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/4 Rogi, ul. Długa 30 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/2 Rogi, ul. Długa 35 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/2 Rogi, ul. Długa 36 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/9 Rogi, ul. Długa 37 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/9 Rogi, ul. Długa 38 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/9 Rogi, ul. Długa 41 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/4 Rogi, ul. Długa 44 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/5 Rogi, ul. Długa 47 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/9 Rogi, ul. Długa 53 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/5 Rogi, ul. Długa 54 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/1 Rogi, ul. Długa 55 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/6 Rogi, ul. Długa 56 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/9 Rogi, ul. Długa 57 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/1 Rogi, ul. Długa 63 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/9 Rogi, ul. Długa 64 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/9 Rogi, ul. Długa 65 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/9 Rogi, ul. Długa 66 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/4 Rogi, ul. Długa 67 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/7 Rogi, ul. Długa 69 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/4 Rogi, ul. Długa 70 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/7 Rogi, ul. Długa 72 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/3 Rogi, ul. Długa 73 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/9 Rogi, ul. Długa 75 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/6 Rogi, ul. Długa 76 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/3 Rogi, ul. Długa 79 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/8 Rogi, ul. Długa 83 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/9 Rogi, ul. Długa 84 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/0 Rogi, ul. Długa 86 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/7 Rogi, ul. Długa 89 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/8 Rogi, ul. Długa 91 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/8 Rogi, ul. Długa 92 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/3 Rogi, ul. Długa 95 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/9 Rogi, ul. Długa 97 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/8 Rogi, ul. Długa 100 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/5 Rogi, ul. Długa 101 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/8 Rogi, ul. Długa 102 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/2 Rogi, ul. Długa 103 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/5 Rogi, ul. Długa 104 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/0 Rogi, ul. Długa 105 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/9 Rogi, ul. Długa 106 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/7 Rogi, ul. Długa 109 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/8 Rogi, ul. Długa 110 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/5 Rogi, ul. Długa 114 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/8 Rogi, ul. Długa 117 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/6 Rogi, ul. Długa 122 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/3 Rogi, ul. Długa 125 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/5 Rogi, ul. Długa 128 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/6 Rogi, ul. Długa 131 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/6 Rogi, ul. Długa 133 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/1 Rogi, ul. Długa 137 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/9 Rogi, ul. Długa 145 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/8 Rogi, ul. Długa 147 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/7 Rogi, ul. Długa 149 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/1 Rogi, ul. Długa 151 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/0 Rogi, ul. Długa 153 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/1 Rogi, ul. Długa 159 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/0 Rogi, ul. Długa 161 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/0 Rogi, ul. Długa 169 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/0 Rogi, ul. Długa 173 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/0 Rogi, ul. Długa 177 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/0 Rogi, ul. Długa 179 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/8 Rogi, ul. Długa 183 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/3 Rogi, ul. Długa 185 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/0 Rogi, ul. Długa 191 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/0 Rogi, ul. Długa 193 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/0 Rogi, ul. Długa 195 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/6 Rogi, ul. Długa 203 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/4 Rogi, ul. Długa 205 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/1 Rogi, ul. Długa 207 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/4 Rogi, ul. Długa 209 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/3 Rogi, ul. Długa 217 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/6 Rogi, ul. Długa 219 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/7 Rogi, ul. Długa 225 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/3 Rogi, ul. Długa 227 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/8 Rogi, ul. Długa 235 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/5 Rogi, ul. Długa 237 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/3 Rogi, ul. Długa 239 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/6 Rogi, ul. Długa 241 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/0 Rogi, ul. Długa 243 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/3 Rogi, ul. Długa 247 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/9 Rogi, ul. Długa 249 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/0 Rogi, ul. Długa 257 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/9 Rogi, ul. Długa 263 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/8 Rogi, ul. Długa 265 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/8 Rogi, ul. Długa 267 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/8 Rogi, ul. Długa 269 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/4 Rogi, ul. Długa 271 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/6 Rogi, ul. Długa 273 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/8 Rogi, ul. Długa 275 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/1 Rogi, ul. Długa 277 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/2 Rogi, ul. Długa 283 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/6 Rogi, ul. Długa 285 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/8 Rogi, ul. Długa 287 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/2 Rogi, ul. Długa 289 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/3 Rogi, ul. Długa 291 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/8 Rogi, ul. Długa 293 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/2 Rogi, ul. Długa 295 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/7 Rogi, ul. Długa 297 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/2 Rogi, ul. Długa 301 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/9 Rogi, ul. Długa 313 brak lokali
  KS1K/xxxxxxxx/7 Rogi, ul. Długa 315 brak lokali