Księgi wieczyste Mielec


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Mielec

Codziennie w Mielcu przeprowadzanych jest wiele transakcji na nieruchomościach – umowy kupna-sprzedaży, umowy wynajmu, a także przejmowanie nieruchomości w spadku. Wszelkie transakcje na nieruchomościach wymagają odpowiedniego przygotowania i sprawdzenia dogłębnie statusu prawnego nieruchomości. Pomocne są w tym księgi wieczyste – publiczne rejestry, które właśnie zawierają dane o statusie prawnym.

Numer księgi wieczystej

Księgi wieczyste zakładane są przez sądy rejonowe i to one też nadają im numer pozwalający zidentyfikować księgi i odnaleźć właściwy dokument. Każdy numer wygląda według tego samego schematu – ma cztery znaki stanowiące oznaczenie sądu rejonowego, ukośnik, osiem cyfr będących numerem właściwym księgi, drugi ukośnik oraz cyfrę kontrolną dodawaną na końcu i wybieraną losowo. Numer księgi wieczyste odsyła zawsze do tylko jednego dokumentu, a księgi zakładane są dla takich nieruchomości jak:

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Mielec

Gdzie można znaleźć numer księgi wieczystej? Dokumenty oficjalne dotyczące transakcji na nieruchomościach zawsze zawierają ten numer – np. akty notarialne zakupu nieruchomości. Nie zawsze jednak osoba zainteresowana wpisami w księdze ma wgląd do takich dokumentów. Właściciele niechętnie dzielą się takimi danymi, nie są one też do znalezienia w darmowych wyszukiwarkach online. Można wyszukać numer KW na trzy sposoby. Dwa z nich wymagają osobistego udania się do organu wydającego numeru KW – Sądu Rejonowego, Wydziału Ksiąg Wieczystych, Mieleclub Starostwa Powiatowego, Wydziału Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Mielec. Trzeba złożyć wniosek, opłacić go, a także zawrzeć w nim uzasadnienie interesem prawnym składania podania o numer KW. Decyzja na wniosek może być odmowna, a czas oczekiwania wynosi czasem do kilku tygodni.

Wygodniejsza, szybsza i pewniejsza jest metoda internetowa. Za pomocą adresu lub numeru działki można odnaleźć numer KW. Szukanie po adresie odbywa się od miejscowości, które znajdują się w indeksie miast lub od województwa, jeśli miasto jest zbyt małe i nie trafiło to spisu. Pobranie numeru KW wymaga uiszczenia opłaty 29 zł.

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 o księgach wieczystych i hipotekach podaje kilka zasad, według których księgi wieczyste muszą funkcjonować. Jedną z nich jest powszechny dostęp do ksiąg i ich jawność. Ta reguła realizowana jest poprzez udostępnianie ksiąg wieczystych w sądach rejonowych – można tam pobrać ich papierowy odpis za 30 zł, oraz internetowo – na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości są elektroniczne księgi wieczyste. Mielec online także ma swoje księgi, ich przeglądanie jest darmowe, a pobranie odpisu elektronicznego kosztuje 20 zł.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Przy transakcji kupna nieruchomości, odpis księgi – papierowy lub elektroniczny – trzeba przedłożyć notariuszowi. Podobnego dokumentu wymaga bank przy procesie udzielania kredytu hipotecznego pod zastaw nieruchomości.